D1

O nama


KAPACITETI ZA SMJEŠTAJ U ODNOSU NA STRUKTURU KORISNIKA


 

Dom je osnovan 06.10.2020. godine i organizovan je kao Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju donijetom od strane Vlade Crne Gore.

Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Podgorica", posluje pod nazivom: JU Dom starih "Podgorica". Sjedište JU Dom starih "Podgorica" je u Podgorici (Bulevar Veljka Vlahovića bb).

JU Dom starihPodgoricaje jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata u Glavnom gradu i najznačajniji projekat u oblasti socijalne zaštite čiji je nosilac Vlada Crne Gore i Glavni grad Podgorica, kao i nadležne državne institucije, ukupne vrijednosti preko 12 miliona eura.

Dom je zvanično otvoren 14. decembra 2022. godine, a prijem prvih korisnika počeo je 23. januara 2023. godine.

U objektu je predviđen boravak 274 korisnika, smještenih u 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana.

Objekat je bruto površine od 11.225 metara kvadratnih, dok je korisna površina objekta 9.807 kvadrata. Pored smještajnih jedinica, sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, multimedijalnu salu, salu koja je određena za vjerske aktivnosti korisnika, medicinski blok i prateće tehničke prostorije. Projektom je predviđeno i 61 parking mjesto, dvije saobraćajnice, pješačke staze, plato za manifestacije različitih tipova i natkrivenog prostora za sjedenje i dio kompleksa koji je pod zelenim površinama.

Dom starih “Podgorica” podijeljen je na lamele A, B i C. Objekat ima podrum, prizemlje i tri sprata. U podrumu se nalaze kuhinja, vešeraj i magacin kao i prostorije za zaposlene. Na prizemlju se nalaze kancelarije, multimedijalna sala, recepcija, lobi, ostave i brojne druge prostorije potrebne za sprovođenje aktivnosti. Na prizemlju, u posebno izdvojenom i spolja ograđenom dijelu objekta, nalazi se 6 jednokrevetnih i 7 dvokrevetnih soba. Pored toga, u lameli C nalazi se 5 četvorokrevetnih soba. Na prvom spratu postoji 9 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Na drugom spratu se nalazi 10 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Na poslednjem, trećem spratu 11 je jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. U potkrovlju objekta je prostor predviđen za odlaganje arhive i druge opreme.
 

U odnosu na smještajne kapacitete Ustanove i strukturu korisnika, određena je sledeća raspodjela odjeljenja.

Prizemlje – odjeljenje demencije i privremenog boravka

Na prizemlju, u lameli A, će biti smješteno ukupno 20 korisnika sa problemom demencije. Korisnici će biti smješteni u 6 jednokrevetnih i 7 dvokrevetnih soba.

Pored toga na prizemlju će u 5 četvorokrevetnih soba postojati mogućnost urgentnog ili privremenog smještaja maksimalno 20 korisnika.

Ukupan broj korisnika na prizemlju je 40.

 

Prvi sprat – odjeljenje palijativne njege

 

Na prvom spratu će boraviti korisnici čije zdravstveno stanje zahtijeva stalni nadzor, njegu, brigu, ali i psiho-socijalnu podršku. Korisnici će biti smješteni u 9 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Ukupan kapacitet je 77, uz napomenu da će u zavisnosti od težine stanja, a samim tim i organizacije njege, apartmani koji inače imaju dva kreveta biti iskorišćeni za smještaj jedne osobe. U tom slučaju na odjeljenju će biti smještena 73 korisnika.

 

Drugi sprat – odjeljenja gerijatrije i psiho-gerijatrije

 

Na drugom spratu se nalaze odjeljenja gerijatrije i psiho-gerijatrije. Ukupan kapacitet odjeljenja je 78, pri čemu je kapacitet dijela za gerijatriju 40 (sobe u lamelama B i C), a za psiho-gerijatriju 38 (lamela A).

 

Odjeljenje psiho-gerijatrije predviđeno je za boravak osoba sa problemima iz oblasti mentalnog zdravlja, a koje su funkcionalne i sposobne za boravak u kolektivnom smještaju. U dijelu odjeljenja koji se odnosi na gerijatriju, će boraviti korisnici koji su relativno dobrog zdravstvenog stanja i najveći dio svakodnevnih aktivnosti obavljaju samostalno.

Korisnici će biti smješteni u 10 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana.

 

Treći sprat – odjeljenje gerijatrije

 

Na poslednjem, trećem spratu će boraviti korisnici očuvanih funkcionalnih sposobnosti. Oni će biti smješteni u ukupno 11 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. Ukupan kapacitet za smještaj ove kategorije korisnika je 79.

 

U slučaju potrebe apartmani na svim spratovima će se koristiti za kategoriju korisnika koja izrazi želju za takvim vidom smještaja nezavisno od odjeljenja na kojem se apartmani nalaze.


 

MISIJA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Misija JU Dom starih „Podgorica“ je pružanje kvalitetnih usluga, u bezbjednom okruženju, koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života starijih, očuvanje njihovog potencijala i dostojanstva, uz primjenu i promociju koncepata individualnog pristupa, zdravog starenja i aktivnog učešća u Domu i zajednici.


 

VIZIJA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Vizija JU Dom starih „Podgorica“ je da bude prepoznata kao jedna od vodećih ustanova u sistemu brige i njege starijih, kroz kontinuirano unapređivanje postojećih usluga i uvođenje inovativnih.

OPŠTI CILJ JU DOM STARIH „PODGORICA“

Opšti cilj JU Dom starih „Podgorica“ je pružanje podrške starijim licima u vidu smještaja, ishrane, njege, medicinske zaštite, održavanja kontakta sa zajednicom i aktivnog učešća u istoj.


 

CILJEVI ORGANIZACIONIH JEDINICA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Služba za pružanje usluge smještaja – Doprinos očuvanju funkcionalne sposobnosti korisnika kroz stalnu njegu i brigu o njihovom zdravlju.

Služba za socijalni rad – Obezbjeđivanje uslova za poštovanje principa socijalne zaštite i pružanje psiho-socijalne podrške kroz individualne i grupne aktivnosti i kontinuiranu saradnju sa porodicama i centrima za socijalni rad, sve u cilju zaštite prava i interesa korisnika.

Služba za opšte i pravne poslove – Obavljanje poslova koji proističu iz radno pravnih odnosa, onih koji imaju zajednički i opšti karakter, adekvatna kadrovska politika, stalno usavršavanje zaposlenih, uz kontinuirano praćenje propisa i blagovremeno usaglašavanje rada Doma sa izmjenama istih.

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove – Upravljanje budžetom Ustanove i sredstvima korisnika, finansijsko planiranje i finansijsko izvještavanje u skladu sa pozitivnim propisima.

Kuhinjska služba – Priprema hrane visokog kvaliteta u skladu sa HACCP sistemom kvaliteta.

Služba održavanja – Efikasno investiciono-tehničko održavanje objekta i opreme uz stvaranje sigurnog okruženja za život u Domu.

Služba za pružanje usluge podrške za život u zajednici – Pružanje usluga podrške koje omogućavaju što duži boravak starijih u njihovom prirodnom okruženju.