Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dom Starih Podgorica


Starcki dom podgorica1

O nama

  Dom je osnovan 06.10.2020. godine i organizovan je kao Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica „Podgorica“, donijetom od strane Vlade Crne Gore.

  Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Podgorica", posluje pod nazivom: JU Dom starih "Podgorica". Sjedište JU Dom starih "Podgorica" je u Podgorici (Bulevar Veljka Vlahovića bb).

  U ovom objektu je predviđen boravak 274 korisnika, smještenih u 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana.

  Pored smještajnih jedinica, sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, multimedijalnu salu, salu koja je određena za vjerske aktivnosti korisnika, medicinski blok i prateće tehničke prostorije. Poslednje novostiGalerija Doma

Tim za kvalitet