Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Usluge JU Dom starih ,,Podgorica“ | Dom Starih Podgorica
Aa2

Usluge JU Dom starih ,,Podgorica“


Djelatnost Doma obuhvata:

 • Djelatnost Doma shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i Statutu obuhvata:
      • pružanje usluga smještaja odraslim licima sa invaliditetom i starim licima;
      • pružanje usluga podrške za život u zajednici; 
      • pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga;
      • pružanje stručne podrške i sprovođenje odgovarajuće obuke pružaocima usluge porodičnog smještaja;
      • radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti i sl;
      • zdravstvenu zaštitu, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom  osiguranju.

  Na osnovu gore navedenog u Domu se svakodnevno pružaju sledeće usluge:
      • Ishrana – centralna kuhinja Doma svakodnevno priprema tri obroka i dvije užine za sve korisnike;
      • Usluge iz domena zdravstvene zaštite – u Domu radi doktor medicine koji prati stanje korisnika, propisuje terapiju, daje nalog za sve vrste laboratorijskih pretraga i upućuje na specijalističke preglede. Pored toga, Dom angažuje doktore specijaliste koji dolaze po potrebi, a najčešće jednom nedeljno. U pitanju su internista, fizijatar, psihijatar, ortoped, urolog i neurolog. U Domu radi veliki broj medicinskih sestara/tehničara zaduženih za davanje terapije korisnicima, kompletnu brigu i njegu korisnika i praćenje njihovog opšteg stanja. Pored sestara/tehničara u Domu rade i njegovateljice koje korisnicima pružaju pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su: presvlačenje, kupanje, hranjenje i  pomoć prilikom kretanja;
      • Usluge fizikalne terapije – fizioterapeuti Doma svakog radnog dana realizuju individualne i grupne tretmane fizikalne terapije u koordinaciji sa specijlistima (fizijatar i ortoped);
      • Usluge psiho-socijalne podrške – socijalni radnici i psiholozi sprovode individualne i grupne razgovore sa ciljem što bolje adaptacije korisnika na kolektivni život, njihove socijalizacije, rešavanja ličnih izazova, ali i u cilju rešavanja konfliktnih situacija. Pored toga, zaposleni održavaju komunikaciju sa porodicama korisnika, ali i štite interese korisnika u odnosu sa nadležnim institucijama i organizacijama; 
      • Usluge radno-okupacione terapije – svakog radnog dana, svim korisnicima dostupna je radno-okupaciona terapija koja obuhvata izradu ručnih radova, slikanje, pisanje, izradu nakita, društvene igre, kao i brojne druge aktivnosti koje doprinose održavanju motoričkih vještina, socijalizaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena;
      • Usluge frizerskog salona – u Domu postoji frizerski salon gdje se pružaju usluge pranja kose, feniranja, šišanja, farbanja i brijanja;
      • Vešeraj – u vešeraju Doma vrši se pranje, sušenje i peglanje posteljine, peškira, veša i lične garderobe korisnika;
      • Održavanje higijene – zaposleni Doma svakodnevno vrše čišćenje svih prostorija sa posebnim akcentom na sobe korisnika;
      • Usluge održavanja – zaposleni Doma vrše sve popravke neophodne za adekvatno funkcionisanje svih uređaja, sistema grijanja i hlađenja itd;
      • Usluge prevoza – Dom obezbjeđuje prevoz do zdravstvenih ustanova (po potrebi ili mogućnostima obezbjeđuje se prevoz do drugih institucija i organizacija važnih za interes korisnika).

  Pored navedenog u Domu se održavaju koncerti, predstave, izložbe slika, pjesničke večeri, gledanje filmova, predavanja itd.