Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nama | Dom Starih Podgorica
D1

O nama


KAPACITETI ZA SMJEŠTAJ U ODNOSU NA STRUKTURU KORISNIKA

Dom je osnovan 06.10.2020. godine i organizovan je kao Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica, u skladu sa zakonom i Odlukom o osnivanju donijetom od strane Vlade Crne Gore.

Javna ustanova za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Podgorica", posluje pod nazivom: JU Dom starih "Podgorica". Sjedište JU Dom starih "Podgorica" je u Podgorici (Bulevar Veljka Vlahovića bb). 

JU Dom starih “Podgorica” je jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata u Glavnom gradu i najznačajniji projekat u oblasti socijalne zaštite čiji je nosilac Vlada Crne Gore i Glavni grad Podgorica, kao i nadležne državne institucije, ukupne vrijednosti preko 12 miliona eura.

Dom je zvanično otvoren 14. decembra 2022. godine, a prijem prvih korisnika počeo je 23. januara 2023. godine. 

U objektu je predviđen boravak 274 korisnika, smještenih u 97 dvokrevetnih, 36 jednokrevetnih, 5 četvorokrevetnih soba i 12 apartmana.
Objekat je bruto površine od 11.225 metara kvadratnih, dok je korisna površina objekta 9.807 kvadrata. Pored smještajnih jedinica, sadrži dnevne boravke, trpezarije, kuhinju sa pratećim sadržajima, vešeraj, prostorije za upravu, multimedijalnu salu, salu koja je određena za vjerske aktivnosti korisnika, medicinski blok i prateće tehničke prostorije. Projektom je predviđeno i 61 parking mjesto, dvije saobraćajnice, pješačke staze, plato za manifestacije različitih tipova i natkrivenog prostora za sjedenje i dio kompleksa koji je pod zelenim površinama.

Dom starih “Podgorica” podijeljen je na lamele A, B i C. Objekat ima podrum, prizemlje i tri sprata. U podrumu se nalaze kuhinja, vešeraj i magacin kao i prostorije za zaposlene. Na prizemlju se nalaze kancelarije, multimedijalna sala, recepcija, lobi, ostave i brojne druge prostorije potrebne za sprovođenje aktivnosti. Na prizemlju, u posebno izdvojenom i spolja ograđenom dijelu objekta, nalazi se 6 jednokrevetnih i 7 dvokrevetnih soba. Pored toga, u lameli C nalazi se 5 četvorokrevetnih soba. Na prvom spratu postoji 9 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Na drugom spratu se nalazi 10 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Na poslednjem, trećem spratu 11 je jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. U potkrovlju objekta je prostor predviđen za odlaganje arhive i druge opreme.

U odnosu na smještajne kapacitete Ustanove i strukturu korisnika, određena je sledeća raspodjela odjeljenja.

Prizemlje – odjeljenje demencije i psiho-gerijatrije

Na prizemlju, u lameli A, će biti smješteno ukupno 20 korisnika sa problemom demencije. Odjeljenje raspolaže sa 6 jednokrevetnih i 7 dvokrevetnih soba. Pored toga na prizemlju će u 5 četvorokrevetnih soba postojati mogućnost smještaja ukupno 20 korisnika koji imaju poteškoće iz oblasti mentalnog zdravlja. Ukupan broj korisnika na prizemlju je 40.

Prvi sprat – odjeljenje palijativne njege

Na prvom spratu će boraviti korisnici koji su teško pokretni ili nepokretni, a čije zdravstveno stanje zahtijeva stalni nadzor, njegu, brigu, kao i psiho-socijalnu podršku. Korisnici će biti smješteni u 9 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana. Ukupan kapacitet je 77.

Drugi sprat – odjeljenja gerijatrije i palijativne njege

Na drugom spratu se nalaze odjeljenja gerijatrije i palijativne njege. Ukupan kapacitet odjeljenja je 78, pri čemu je kapacitet dijela za gerijatriju 40 (sobe u lamelama B i C), a za palijativnu njegu 38 (lamela A). Korisnici će biti smješteni u 10 jednokrevetnih i 30 dvokrevetnih soba, kao i 4 apartmana.

Treći sprat – odjeljenje gerijatrije

Na poslednjem, trećem spratu će boraviti korisnici očuvanih funkcionalnih sposobnosti. Oni će biti smješteni u ukupno 11 jednokrevetnih, 30 dvokrevetnih soba i 4 apartmana. Ukupan kapacitet za smještaj ove kategorije korisnika je 79.

U slučaju potrebe apartmani na svim spratovima će se koristiti za kategoriju korisnika koja izrazi želju za takvim vidom smještaja nezavisno od odjeljenja na kojem se apartmani nalaze. 
Usluga privremenog smještaja, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta u trenutku podnošenja zahtjeva, može biti pružena na svakom od navedenih odjeljenja. 


MISIJA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Misija JU Dom starih „Podgorica“ je pružanje kvalitetnih usluga, u bezbjednom okruženju, koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života starijih, očuvanje njihovog potencijala i dostojanstva, uz primjenu i promociju koncepata individualnog pristupa, zdravog starenja i aktivnog učešća u Domu i zajednici. 

VIZIJA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Vizija JU Dom starih „Podgorica“ je da bude prepoznata kao jedna od vodećih ustanova u sistemu brige i njege starijih, kroz kontinuirano unapređivanje postojećih usluga i uvođenje inovativnih.
OPŠTI CILJ JU DOM STARIH „PODGORICA“
Opšti cilj JU Dom starih „Podgorica“ je pružanje podrške starijim licima u vidu smještaja, ishrane, njege, medicinske zaštite, održavanja kontakta sa zajednicom i aktivnog učešća u istoj. 

CILJEVI ORGANIZACIONIH JEDINICA JU DOM STARIH „PODGORICA“

Služba za pružanje usluga brige i njege – Doprinos očuvanju funkcionalne sposobnosti korisnika kroz stalnu njegu i brigu o njihovom zdravlju.

Služba za psiho-socijalnu podršku – Obezbjeđivanje uslova za poštovanje principa socijalne zaštite i pružanje psiho-socijalne podrške kroz individualne i grupne aktivnosti i kontinuiranu saradnju sa porodicama i centrima za socijalni rad, sve  u cilju zaštite prava i interesa korisnika.

Služba za opšte i pravne poslove – Obavljanje poslova koji proističu iz radno pravnih odnosa, onih koji imaju zajednički i opšti karakter, adekvatna kadrovska politika, stalno usavršavanje zaposlenih, uz kontinuirano praćenje propisa i blagovremeno usaglašavanje rada Doma sa izmjenama istih. 

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove – Upravljanje budžetom Ustanove i sredstvima korisnika, finansijsko planiranje i finansijsko izvještavanje u skladu sa pozitivnim propisima. 

Kuhinjska služba – Priprema hrane visokog kvaliteta u skladu sa HACCP sistemom kvaliteta.

Služba održavanja – Efikasno investiciono-tehničko održavanje objekta i opreme uz stvaranje sigurnog okruženja za život u Domu.

Služba za pružanje usluga podrške za život u zajednici – Pružanje usluga podrške koje omogućavaju što duži boravak starijih u njihovom prirodnom okruženju.